Programtablå webben

MÅNDAG
00:00                  Musik för kvällen och natten
07:00                  Andliga sånger
07:30                  Veckans bibelstudium
08:00                  Countrytimman
09:00                  Andliga sånger
09:30                  Veckans bibelstudium
10:00                  Southern Gospel med Bert Forsberg
11:00                  Home Coming med Febe Claesson
13:00                  Countrytimman
14:00                  Gospeltimman
21:00                  Blandad kvällsmusik
21:30                  Vägen genom Bibeln
22:00                  Strängmusiktimman
23:00                  Blandad kvällsmusik

TISDAG
08:00                  Hemlandstoner
09:00                  Gudstjänst från Filadelfiakyrkan, Stockholm, från föreg. söndag
10:00                  Mina favoriter, med Inger Skärström
11:00                  Veckans reflektioner, Olof Djurfeldt (start 42)
13:00                  Countrytimman
14:00                  Gospeltimman
19:00                  Myrra, med Åke Olofsson
21:00                  Blandad kvällsmusik
21:30                  Vägen genom Bibeln
22:00                  Veckans reflektioner, Olof Djurfeldt (start 42)
22:15                  Strängmusiktimman


ONSDAG
08:00                  Strängmusiktimman
09:00                  Myrra, med Åke Olofsson
10:00                  Gudstjänst från Pingstkyrkan, Solna, i repris från föreg. söndag
13:00                  Countrytimman
14:00                  Gospeltimman
19:00                  Southern Gospel med Bert Forsberg
21:00                  Blandad kvällsmusik
21:30                  Vägen genom Bibeln
22:00                  Strängmusiktimman

TORSDAG
08:00                  Countrytimman
09:00                  Torsdagsnytt
09:30                  Andliga sånger       
10:00                  Veckans följetong 
10:30                  Jakten på sanningen 
11:00                  Home Coming med Febe Claesson  
11:30                  Torsdagsnytt, repris från morgonen
13:00                  Countrytimman
14:00                  Gospeltimman
21:00                  Blandad kvällsmusik
21:30                  Vägen genom Bibeln
22:00                  Strängmusiktimman

FREDAG
08:00                  Hemlandstoner
09:00                  Myrra, med Åke Olofsson
10:00                  Southern Gospel med Bert Forsberg
11:00                  Veckans reflektioner, Olof Djurfeldt (start 42)
13:00                  Countrytimman
14:00                  Gospeltimman
19:00                  Myrra, med Åke Olofsson
21:00                  Blandad kvällsmusik
21:30                  Vägen genom Bibeln
22:00                  Veckans reflektioner, Olof Djurfeldt (start 42)
22:15                  Strängmusiktimman

LÖRDAG
08:00                  Strängmusiktimman
10:00                  Mina favoriter, med Inger Skärström
11:00                  Home Coming med Febe Claesson
13:00                  Countrytimman
14:00                  Gospeltimman
19:00                  Southern Gospel med Bert Forsberg
21:00                  Blandad kvällsmusik
21:30                  Vägen genom Bibeln
22:00                  Strängmusiktimman

SÖNDAG
08:00                  Klassiska pärlor
10:00                  Gudstjänst från Pingstkyrkan, Solna
11:00                  Gudstjänst från Filadelfiakyrkan, Stockholm
13:00                  Countrytimman
14:00                  Gospeltimman
21:00                  Blandad kvällsmusik
21:30                  Vägen genom Bibeln
22:00                  Strängmusiktimman